Stanisław Wokulski, Tomasz Judym, Zenon Ziembiewicz – bohaterowie z awansu - plan wypracowania - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
e) pomimo rozczarowania i piętrzących się trudności w realizowaniu swych poglądów pozostaje wiernym swym ideałom i rezygnuje z własnego szczęścia.

4. Zenon Ziembiewicz:
a) podstawowe informacje o bohaterze;
b) cechy charakteru, umożliwiające mu awans: upór, wytrwałość, inteligencja. Zdobył wykształcenie pomimo trudności finansowych.
c) motywacja do działania: pragnienie bycia uczciwym, świadomość, że awans społeczny umożliwi mu poślubienie ukochanej kobiety i zapewnienie jej odpowiednich warunków do życia;
d) kariera Zenona kończy się jego klęską: początkowo godzi się na niewielkie ustępstwa wobec Czechlińskiego, który pożyczył mu pieniądze na ukończenie studiów. Z biegiem czasu coraz bardziej zatraca swoje młodzieńcze ideały, zawsze starając się znaleźć usprawiedliwienie dla swojego postępowania. Traci poczucie własnej godności i przestaje być sobą.

Zakończenie
Awans społeczny bohaterów przynosi im utratę złudzeń, wszyscy trzej ponoszą klęskę. Wokulski zachowuje swoje ideały, lecz odrzuca społeczeństwa, w którym czuje się niedoceniony. Judym zostaje odrzucony przez warstwę społeczną, do której wszedł dzięki awansowi i przegrywa walkę, lecz odnosi moralne zwycięstwo, dochowując wierności swym ideałom. Ziembiewicz robi zawrotną karierę, ale jest ona możliwa wyłącznie za cenę rezygnacji w młodzieńczych ideałów i kończy się katastrofą – Zenon ponosi również klęskę moralną.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Problematyka moralna Ludzi bezdomnych
2  Ludzie bezdomni - PRAKTYKA
3  Idea a osobiste szczęście – wartości przeciwstawne czy do pogodzenia – postać doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych” Stefana ŻeromskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Stanisław Wokulski, Tomasz Judym, Zenon Ziembiewicz – bohaterowie z awansu - plan wypracowania    Tagi: