Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wstęp
1. Scharakteryzuj proces kształtowania się dwudziestowiecznego społeczeństwa polskiego, uwzględniając wyłanianie się inteligencji spośród przedstawicieli zdeklasowanej szlachty i niższych warstw społecznych. Awans społeczny jako jeden ze sposobów ujęcia tematu w powieści od czasów po powstaniu styczniowym.

2. Stanisław Wokulski, Tomasz Judym i Zenon Ziembiewicz jako kreacja bohatera z awansu w różnych epokach literackich.

Rozwinięcie
1. Cechy wspólne bohaterów:
a) niskie pochodzenie społeczne (Wokulski i Ziembiewicz są przedstawicielami zubożałej szlachty, Judym wywodzi się z klasy robotniczej);
b) awans społeczny umożliwia im zdobyte wykształcenie;
c) czują się wyalienowani ze społeczeństwa – nie są emocjonalnie związani ze swoją klasą, nie zostali również przyjęci do innej pomimo awansu;
d) buntują się przeciwko zastanemu układowi społecznemu, przeciwko jego niesprawiedliwości i anachronizmowi.

2. Stanisław Wokulski:
a) podstawowe informacje o bohaterze;
b) cechy charakteru, które umożliwiły mu awans społeczny: siła, energia, wytrwałość, inteligencja;
c) motywacja do działania: miłość do Izabeli Łęckiej, panny, należącej do arystokracji. Dzięki zdobytym pieniądzom ma szansę wejść na salony arystokracji, lecz nadal jest postrzegany jako dorobkiewicz i kupiec, człowiek niższego stanu;
d) awans społeczny przynosi mu rozczarowanie – przekonuje się, że ukochana kobieta jest daleka od ideału, za jaki ją uważał. Nie godzi się na reguły, rządzące światem, w którym zaistniał po zdobyciu majątku i pozycji społecznej.

3. Tomasz Judym:
a) podstawowe informacje o bohaterze;
b) cechy charakteru, które umożliwiły mu awans społeczny: upór, wytrwałość, wiara w naukę i przekonanie, że swoim działaniem może poprawić warunki życia najniższych warstw społecznych.
c) motywacja do działania: pragnienie spłaty długu wobec klasy, z której się wywodził. Bohater o postawie społecznika.
d) awans społeczny nie umożliwia mu wypełnienia celów, jakie przed sobą postawił. Jego działania są nieskuteczne i zbyt idealistyczne dla lekarzy, należących do warszawskiej elity. Judym jest wewnętrznie rozdarty pomiędzy walką ze złem a pragnieniem zaznania szczęśliwego życia.


strona:   - 1 -  - 2 - 

Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij

Komentarze: Stanisław Wokulski, Tomasz Judym, Zenon Ziembiewicz – bohaterowie z awansu - plan wypracowania

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 

Streszczenia książek
Tagi: